به نظر شما آیا باید با فوتبالیست‌های «قلیانی» مانند لیگ‌های اروپایی با سخت‌ترین جریمه‌ها برخورد شود؟
بلی
74.41%

خیر
25.59%

تعداد کل آراء : ۴۴۲۶۷

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv