مهم ترین نقطه ضعف دولت حسن روحانی؟
تداوم رکود اقتصادی فراگیر در کشور
54.26%

ناتوانی در مدیریت بحران در استان ها
5%

عدم توجه به خواسته های اقشار ضعیف
11.54%

عمل نکردن به وعده های سیاسی
29.2%

تعداد کل آراء : ۲۲۷۰۹

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv