مهم‌ترین دلیل معرفی نشدن وزیر پیشنهادی زن را چه می‌دانید؟
تمایل نداشتن رئیس‌جمهور به اين امر
16.79%

مخالفت افراد و گروه‌هاى بيرون از دولت
56.82%

نبود زنان توانمند و واجد شرایط براى وزارت
26.39%

تعداد کل آراء : ۲۰۷۶۸

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv