کدام رشته ورزشی در سال ۹۱ بهترین کارنامه را دارد؟
تکواندو
0.72%

جانبازان و معلولین
9.08%

کشتی آزاد
11.19%

کشتی فرنگی
64.29%

وزنه‌برداری
2.85%

والیبال
11.87%

تعداد کل آراء : ۹۷۷۹

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv