به نظر شما امروز پرسپولیس قهرمان آسیا می شود؟
بله
42%

خیر
58%

تعداد کل آراء : ۵۳۴۸

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv