به نظر شما اولویت‌های وزیر ورزش و جوانان چه باید باشد؟
ایجاد تعادل میان حوزه ورزش و جوانان
5.16%

فراهم کردن زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز حوزه ورزش
32.56%

ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها متولی برای رفع مشکلات جوانان
21.32%

مبارزه با فسادفراگیر در حوزه ورزش
40.96%

تعداد کل آراء : ۱۶۵۷۹

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv