به فرض باقی ماندن همه کاندیداها در رای گیری، مناظره اول، سبد رای کدام کاندیدا را افزایش داد ؟
اسحاق جهانگیری
42.31%

حسن روحانی
33.97%

ابراهیم رئیسی
6.01%

محمد باقر قالیباف
15.29%

سید مصطفی میرسلیم
1.21%

سید مصطفی هاشمی طبا
1.21%

تعداد کل آراء : ۶۱۸۷۲

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv