آیا تیم نفت پس از انتقال به اراک موفق خواهد بود؟
بله
8.33%

خیر
91.67%

تعداد کل آراء : ۹۲۵۸

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv