نتیجه بازی ایران و اسپانیا؟
برد ایران
25.13%

برد اسپانیا
46.08%

مساوی
28.79%

تعداد کل آراء : ۹۵۱۰

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv