کدام یک از موارد داخلی زیر بیشترین تأثیر را در افزایش نرخ تورم داشته است؟
اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها
39.7%

رشد و افزایش حجم نقدینگی
13.33%

افزایش نرخ ارز
46.97%

تعداد کل آراء : ۳۳۰

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv