به نظر شما خبرسازترین چهره سال 92 کیست؟
محمود احمدی نژاد
8.95%

حسن روحانی
19.29%

بابک زنجانی
10.44%

محمدجواد ظریف
46.35%

کارلوس کیروش
0.81%

سعید مرتضوی
1.37%

معلم مریوانی
3.32%

علی مطهری
1.53%

خولیو ولاسکو
2.24%

اکبر هاشمی رفسنجانی
5.69%

تعداد کل آراء : ۵۶۱۵۵

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv