آیا از گروه بندی جام جهانی وقرعه ایران راضی هستید؟
1- بله
61.08%

2- خیر
28.57%

3- نظری ندارم
10.35%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv