آیا احمدی‌نژاد می‌تواند برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها موافقت مجلس را به دست آورد؟
می‌تواند
26.89%

نمی‌تواند
73.11%

تعداد کل آراء : ۱۴۳۲

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv