به نظر شما تیم ملی ایران به مرحله بعدی جام‌جهانی صعود می‌کند؟
بله
50.48%

خیر
49.52%

تعداد کل آراء : ۲۱۷۱۷

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv