آيا از پاسخ‌هاى رييس جمهور در مصاحبه تلویزیونی قانع شديد؟
کاملاً
6.64%

تا حدودی
19.26%

اصلاً
74.1%

تعداد کل آراء : ۲۲۸۱۲

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv