شما با کدام گزینه در مورد ادامه هدفمندی یارانه‌ها موافقید؟
تداوم یارانه کنونی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی
10.35%

قطع یارانه دهک‌های بالا و تعدیل یارانه دهک‌های میانی
25.66%

قطع یارانه سه دهک بالای اقتصادی
31.54%

تداوم یارانه کنونی، عدم افزایش قیمت‌ها و کاهش بودجه عمرانی
32.45%

تعداد کل آراء : ۵۳۳۶۵

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv