بهترین تصمیم قوای سه گانه در سال 97 چه بود؟
محاکمه سلطان سکه و مفسدان اقتصادی
12.5%

عدم افزایش قیمت بنزین
20.39%

عدم پذیرش استعفای ظریف
19.51%

اجرای طرح رجیستری موبایل
6.09%

تصویب و اجرای طرح منع به کارگیری بازنشستگان
41.51%

تعداد کل آراء : ۸۹۹۵

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv