کدام تیم برنده دربی 81 خواهد بود؟
استقلال
31.68%

پرسپولیس
43.56%

هیچکدام،بازی مساوی می شود
24.75%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv