کدام گروه باید هزینه کارمزد کارت خوان ها را بپردازد؟
۱ ـ بانک‌ها و موسسات مالی
86.87%

۲ ـ دارندگان کارت‌های بانکی
2.56%

۳ ـ فروشنده‌ها(پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت خوان)
10.58%

تعداد کل آراء : ۱۸۳۵۰

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv