نظر شما در باره نحوه ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری چیست؟
1- تثبیت قیمت سوخت سهمیه‌ای و افزایش قیمت سوخت آزاد
30.9%

2- افزایش 38 درصدی قیمت‌ حامل‌های انرژی طبق مجوز بودجه
13.15%

3- تثبیت قیمت‌ها تا پایان سال و پذیرش کسری شدید بودجه
33.42%

4- افزایش قیمت تا 95 درصد فوب خلیج فارس و کنترل قیمت کالاهای اساسی
22.52%

تعداد کل آراء : ۴۶۷۷۷

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv