با توجه به برنامه ریزی برای پرتاب ماهواره ظفر به فضا، خواستار....
۱. شتاب در روند پرتاب ماهواره‌های فضایی هستم
11.92%

۲. شفاف سازی در اطلاع رسانی هستم
31.3%

۳. حرکت به سمت کاربردی کردن داده‌های ماهواره‌ای در زندگی مردم هستم
56.78%

تعداد کل آراء : ۷۸۷۹

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv