به نظر شما میزان موفقیت در جذب مخاطب و اثرگذاری فرهنگی ـ اجتماعی سریال «فاصله‌ها» چگونه بوده است؟
کاملا موفق بوده
17.28%

بیش از پنجاه درصد موفق بوده
30.99%

کمتر از پنجاه درصد موفق بوده
51.73%

تعداد کل آراء : ۴۱۰۸

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv