به نظر شما خبرسازترین چهره ورزشی سال 96 کدام بود؟
علی کریمی
30.28%

رسول خادم
39.49%

کیمیا علیزاده
7.09%

علیرضا کریمی
7.64%

کارلوس کی‌روش
15.5%

تعداد کل آراء : ۱۴۲۶۱

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv