قرعه تیم ملی ایران در مقدماتی جام جهانی را آسان برآورد می کنید یا دشوار؟
1- قرعه آسانی است
76.74%

2- قرعه دشواری است
23.26%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv