روتیتر
هواوی توانست در ماه آپریل 2020 در رده نخست عرضه کننده موبایل دنیا قرار بگیرد