مهم‌ترین دلیل کاهش تصادفات جاده‌ای را چه می‌دانید؟
افزایش نرخ جریمه و نظارت بر اجرای قوانین
49.11%

بهبود فرهنگ رانندگی
36.02%

بهبود راه و خودرو
14.87%

تعداد کل آراء : ۲۱۸۵

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv