آیا موافق بازگشت بازیکنی مثل طارمی به پرسپولیس هستید؟
1- بله
50.51%

2- خیر
44.25%

3- نظری ندارم
5.23%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv