آیا با اعلام حکم3برصفر سوپرجام علیه استقلال موافقید؟
1- بله
57.51%

2- خیر
42.49%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv