کدام یک از گزینه‌های زیر را به عنوان «چهره سال» 93 انتخاب می کنید؟
قاسم سلیمانی
28.69%

محمدجواد ظریف
50.57%

سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی
4.11%

علی مطهری
16.64%

تعداد کل آراء : ۹۷۶۹۶

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv