مهم‌ترین دلیل ازهم‌گسیختگی تیم ملی وزنه‌برداری ایران چیست؟
زیاده‌خواهی‌های وزنه‌برداران المپیکی
10.22%

ضعف مدیریت فدراسیون
35.85%

لجاجت مربی و رئیس فدراسیون با وزنه‌برداران المپیکی
53.93%

تعداد کل آراء : ۴۱۲۸۳

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv