مهمترین خواسته شما از مسئولان درباره «اینترنت» چیست؟
۱. هزینه‌های اینترنت کاهش یابد
27.8%

۲. سرعت افزایش پیدا کند
23.52%

۳. سامان دادن به بسته‌های اینترنتی
5.34%

۴. محدودیت شبکه‌های اجتماعی رفع شود
43.34%

تعداد کل آراء : ۱۶۵۴۷

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv