نظر شما درباره معافیت بازیکنان تیم ملی فوتبال از خدمت سربازی؟
موافقم
31.75%

مخالفم
62.44%

نظری ندارم
5.81%

تعداد کل آراء : ۲۱۸۲۱

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv