به نظر شما تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا در مقابل برجام چیست؟
اعلام عدم پایبندی ایران و خروج از برجام
9.98%

اعلام عدم پایبندی و ارجاع سرنوشت برجام به کنگره
49.83%

تایید پایبندی و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران
40.19%

تعداد کل آراء : ۹۷۰۳

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv