عجیب ترین خبر سال 97 چه بود؟
ادعای نتانیاهو درباره تورقوزآباد هسته ای
23.09%

رئیس جمهور خودخوانده وئزوئلا
5.93%

تروریست خواندن مردم ایران توسط ترامپ
8.45%

دستکاری در نظرسنجی صدا و سیما
62.52%

تعداد کل آراء : ۷۱۶۲

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv