بهترین بازیکن ال کلاسیکو کدام بازیکن بود؟
نیمار
36.6%

براوو
14.04%

اینی استا
17.87%

سوارز
31.49%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv