در صورت عدم تایید میزبانی فوتبال ایران از چند کشور عربی، با کنار کشیدن ایران از جام باشگاه‌های آسیا:
موافقم
61.95%

مخالفم
38.05%

تعداد کل آراء : ۱۳۵۴۷

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv