پس از گذشت دو سال از پیروزی حسن روحانی در انتخابات، به دولت وی چه نمره ای می دهید؟
15تا 20
65.48%

10 تا 15
17.96%

5 تا 10
16.56%

تعداد کل آراء : ۵۸۹۶۴

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv