نظر شما درباره پخش مناظرات کاندیداهای ریاست جمهوری؟
1- مناظرات به صورت ضبط شده پخش شود
7.33%

2- مناظرات به صورت زنده پخش شود
92.67%

تعداد کل آراء : ۱۴۷۷۸

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv