خبرسازترین شخصیت سیاسی سال 97 که بود؟
حسن قاضی زاده هاشمی
5.71%

جواد ظریف
53.89%

علی ربیعی
0.84%

محمود احمدی نژاد
12.56%

محمدباسط‌ درازهی نماینده سراوان
16.95%

ابراهیم رئیسی
10.06%

تعداد کل آراء : ۹۲۱۸

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv