شما طرفدار کدام یکی از جناح های سیاسی کشور هستید؟
اصولگرایان
6.54%

اصلاح طلبان
53.32%

دولت و اعتدالی ها
15.98%

جبهه نیروهای انقلاب
7.93%

جریان حامی احمدی نژاد
5.55%

مستقل ها
10.68%

تعداد کل آراء : ۴۵۷۵۸

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv