سؤال نمایندگان از وزرا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سؤالات از وزرا مطابق روال معمول است
5.76%

سؤالات نسبت به زمان فعالیت وزرا زیاد است
89.02%

سؤالات زیاد اما مجلس ناگزیر است
5.22%

تعداد کل آراء : ۵۴۶۸۸

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv