آیا تاکنون متن قانون اساسی را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟
بله
18.56%

خیر
81.44%

تعداد کل آراء : ۴۸۶۰۲

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv