در آستانه جام جهانی که حسرت عدم حضور ایران بیشتر جلوه می‌کند، کدام عامل را در ناکامی تیم ملی پررنگتر می‏‏دانید؟
مدیریت فدراسیون فوتبال
33.46%

مدیریت سازمان ورزش
52.18%

سرمربی سابق تیم ملی
5.73%

سرمربی کنونی تیم ملی
1.98%

بازیکنان تیم ملی
6.65%

تعداد کل آراء : ۷۲۵۲۱

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv