با کاهش ۱۰ کیلومتری سقف سرعت مجاز در جاده‌ها:
موافقم
25.71%

مخالفم
74.29%

تعداد کل آراء : ۲۱۶۱۱

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv