به نظر شما کدامیک از گزینه‌های زیر در ناکامی فوتبال مقصرند؟
علی کفاشیان
51.56%

کارلوس کی‌روش
4.5%

بازیکنان تیم ملی
43.94%

تعداد کل آراء : ۲۵۰۳۷

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv