با دانشگاهیان
دشمن تصور می‌کرد که می‌تواند در ظرف دانشگاه امیال خود را دنبال کند/ دانشجویان و اساتید ما اجازه تحقق خیال‌های باطل را نخواهند داد/ اندیشه‌ورزی دانشگاه‌ها برای یافتن راهکارها، مورد توجه دولت خواهد بود

دشمن تصور می‌کرد که می‌تواند در ظرف دانشگاه امیال خود را دنبال کند/ دانشجویان و اساتید ما اجازه تحقق خیال‌های باطل را نخواهند داد/ اندیشه‌ورزی دانشگاه‌ها برای یافتن راهکارها، مورد توجه دولت خواهد بود

امروز کشور با همت اساتید و دانشجویان به سطوح بالایی از قدرت و توانایی دست یافته است. در حالی که روزگاری...
همراه با دانشجویان
آرشیو