پیشنهاد شما در واکنش به توهین سامسونگ به ورزشکاران ایرانی؟
تحریم محصولات سامسونگ از سوی مردم و مقامات
26.89%

ممنوعیت ورود محصولات سامسونگ به ایران
21.32%

گفت و گو با مدیران سامسونگ و حل کردن مشکل
29.93%

اعمال محدوددیت جدی بر فعالیت های سامسونگ در ایران
21.86%

تعداد کل آراء : ۱۸۸۹۴

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv