آیا موافق خریدهای خارجی گرانقیمت اوکراینی و استرالیایی پرسپولیس هستید؟
1- بله
24.36%

2- خیر
62.87%

3- فعلا نظری ندارم
12.77%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv