دلایل دولت در توضیح فیش های حقوقی ده ها میلیونی را می پذیرید؟
1- بله
29.3%

2- خیر
70.7%

تعداد کل آراء : ۳۲۸۲۵

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv