مهمترین رویداد اقتصادی سال ۹۱ چه بود؟
افزایش نرخ ارز و تورم
79.39%

توقف فاز دوم هدفمندی یارنه‎ها
2.15%

افزایش بی‌سابقه قیمت خودرو
11.24%

کاهش درآمد و فروش نفت ایران
7.22%

تعداد کل آراء : ۱۳۳۱۳

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv